Menu
Your Cart

Terms & Conditions

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους και κανόνες πώλησης πριν προβείτε
σε παραγγελία/αγορά εµπορευµάτων ή  υπηρεσιών από την AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ.

 

Τα προϊόντα της εταιρείας προσφέρονται προς πώληση υπό τους παρακάτω όρους.

Με την υποβολή της παραγγελίας συµφωνείτε και αποδέχεστε τους εν λόγω όρους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους όρους ανα πάσα στιγµή χωρίς προειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παραγγελίες που έχουν υποβληθεί πριν την ανακοίνωση τους ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται (εκκρεµής ή εκτελεσµένες).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Για να  υποβάλλετε παραγγελία στην AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να διαθέτετε αριθµό φορολογικού µητρώου συναφούς τεχνικού επαγγέλµατος. Κατόπιν συνεννόησης µε τον τµήµα πωλήσεων και αφού ανοιχτεί καρτέλα πελάτη στο σύστηµά µας από το τµήµα λογιστηρίου µπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας:
•   τηλεφωνικά στο τµήµα πωλήσεων τηλ.: 210 2407961-2
•   µέσω email στη διεύθυνση info@aqua-centre.gr
•   µέσω fax στον αριθµό 210 2407960.
•   ή αν είστε επαγγελματίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που φιλοξενεί το site μας.

Η AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ δεν αποδέχεται παραγγελίες που υποβάλλονται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Με την υποβολή της παραγγελίας εκδίδεται η αντίστοιχη βεβαίωση µε µοναδικό αύξοντα αριθµό και σας κοινοποιείται µε τον ίδιο τρόπο.
Η AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ διατηρεί το δικαίωµα άρνησης εκτέλεσης ή τροποποίησης των ποσοτήτων κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Τα χρώµατα και οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές ενώ το πραγµατικό µέγεθος µπορεί να διαφέρει απο του καταλόγου ή της ιστοσελίδας.

ΤΙΜΕΣ
Όλες οι τιµές είναι σε ευρώ. Οι τιµές που αναγράφονται είναι προ έκπτωσης, στερούνται Φ.Π.Α., µεταφορικού κόστους και οποιασδήποτε επιβάρυνσης µπορεί να προκύψει για τη µεταφορά του προϊόντος στον τελικό προορισµό του ή την ειδική συσκευασία που µπορεί να απαιτείται κατά περίπτωση.
Η συνολική αξία ως αναγράφεται στο προτιµολόγιο ή την επιβεβαίωση παραγγελίας είναι και το πληρωτέο προς την εταιρεία µας ποσό περιλαµβάνοντας όλους τους νόµιµους φόρους και επιβαρύνσεις.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Μπορείτε να πληρώσετε για τα εµπορεύµατά σας κατά την εκάστοτε συµφωνία σας µε το εµπορικό τµήµα. Τα εµπορεύµατα παραµένουν στην κυριότητα της AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ µέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Αποδεκτοί τρόποι πληρωµής είναι οι εξής: Πιστωτική/χρεωστική κάρτα, έµβασµα και επιταγή κατόπιν συµφωνίας µε το τµήµα πωλήσεων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ θα παράδοσει την παραγγελία στην έδρα των πελατών εντός Αττικής ή στην επιθυµητή µεταφορική εντός Αττικής για τους πελάτες της επαρχίας. Εκτός και αν απαιτηθεί διαφορετικά.
Ο χρόνος παράδοσης που δίνει η εταιρεία αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίµηση αλλά δεν είναι δεσµευτικός και σε καµία περίπτωση δεν την καθιστά υπεύθυνη για κάθε ζηµιά, απώλεια, κόστος ή περαιτέρω έξοδα που µπορεί να προκύψουν από τυχόν ασυνέπεια.
Ρίσκο ζηµιάς ή απώλειας των εµπορευµάτων βαραίνει την AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ έως την παράδοση στην έδρα του πελάτη (εντός Αττικής) ή στο αντίστοιχο πρακτορείο µεταφορών (εντός Αττικής).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ
Εάν δεν είστε ευχαριστηµένος από το προϊόν ή κάνατε λαθος επιλογή, δικαιούστε επιστροφή του εν λόγω εµπορεύµατος εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών και αντίστοιχο πιστωτικό επιστροφής για επιτόπια ή µελλοντική αγορά.
Εάν επιλέξετε να επιστρέψετε ένα προϊόν, το µεταφορικό κόστος βαραίνει τον αποστολέα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί το τµήµα πωλήσεων και να βεβαιώσει την επιστροφή το τµήµα Logistic ώστε να πιστωθεί το αντίστοιχο ποσό.
Δεν δικαιουστε επιστροφή σε περίπτωση που το προϊόν είναι ηλεκτρονικό και επιστραφεί µε παραβιασµένη σφραγίδα ή αφορά ειδική παραγγελία φτιαγµένη σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές ή ζήτηση. Εάν ένα προϊόν παραδώθηκε ηµιτελές ή ελαττωµατικό δικαιούστε επισκευής ή αντικατάστασης σύµφωνα µε την παρακάτω παράγραφο "ΕΓΓΥΗΣΗ".
Εάν παραλάβατε παραγγελία που δεν εµπίµπτει στις παραπάνω κατηγορίες και απλά αλλάξατε γνώµη για την αγορά ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
1)  Ενηµερώνετε την AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ για την απόφασή σας εντός 14 ηµερολογιακών ηµερών από την έκδοση του παραστατικού.
2)  Επιστρέφετε το προϊόν σε καινούργια κατάσταση και την αυθεντική του συσκευασία µε όλες τις ταινίες ασφαλείας ανέπαφες.
3)  Σας πιστώνεται το ποσό για µελλοντική αγορά όταν βεβαιώσει το τµήµα παραλαβών τα παραπάνω. Οι επιστροφές µέχρι να φτάσουν στην εταιρεία παραµένουν υπό την ευθύνη του αποστολέα για τυχόν ζηµιές ή αλλοιώσεις.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ εγγυάται την καλή λειτουργία ως αναγράφεται στη συσκευασία ή εντός κάθε προϊόντος στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.
Όλα τα αιτήµατα πρέπει να υποβάλλονται στην AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ ως εξειδικευµένου εισαγωγέα και να ακολουθούν την διαδικασία όπως ορίζει ο εκάστοτε οίκος παραγωγής ή ως επιβάλλει η κατηγορία προϊόντων στην οποία ανήκει. Πιο συγκεκριµένα, όλες οι αντλίες καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσµευση επισκευής ή αποστολής ανταλλακτικών σε περίπτωση εργοστασιακής αστοχίας.
Η διάγνωση για αυτή την οικογένεια προϊόντων γίνεται από εξειδικευµένο συνεργείο, συνοδεύεται από τεχνική έκθεση ευρηµάτων και χρεώνεται το κόστος αυτής ο εγκαταστάτης σε περίπτωση υπαιτιότητας του για την βλάβη.
Κάθε κρούσµα οξείδωσης σε ανοξείδωτο υπέργειο ή υποβρύχιο εξοπλισµό εξαιρείται της εγγύησης ανεξαρτήτως ποιότητας του ανοξείδωτου χάλυβα ή τρόπου απολύµανσης εάν δεν είναι εγκαταστηµένη η γείωση επι αυτών. Όλα τα φίλτρα διαθέτουν 5 έτη εγγύησης για τη στεγανότητα της δεξαµενής και 2 έτη για τα κινητά µέρη τους. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός πρέπει να προστατεύται εντός του µηχανοστασίου από σταθεροποιητή τάσης και ικανό εξαερισµό. Ειδικότεροι όροι εµπεριέχονται στις εκάστοτε συσκευασίες. Για τη διάγνωση ενός προβλήµατος επικοινωνήστε µε το καταρτισµένο µας προσωπικό που θα σας καθοδηγήσει βήµα-βήµα και θα σας υποδείξει την καλύτερη λύση ακολουθώντας το αίτηµα έως την αποκατάστασή του.